O szkole

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017 Milena Bakuła

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ

- oddział "0"
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- wszechstronny rozwój uczniów
- pedagog, logopeda
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- nauczanie języka angielskiego
- biblioteka, świetlica
- sala komputerowa
- sala gimnastyczna

O nas

Zajęcia w klasach I-III odbywają się dwuzmianowo. Szkoła jest współgospodarzem budynku, który był wznoszony jeszcze w latach 1923-1926. Społeczność szkolna ma do dyspozycji: 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, świetlicę oraz małą salę gimnastyczną.

Szkoła Podstawowa nr 5 od 2003 roku rozpoczęła starania o nadanie jej imienia. Po procesie eliminacyjnym wyłoniono dwóch kandydatów na patrona szkoły: Mikołaja Kopernika i Zofię Niedziałkowską. Ostateczne głosowanie wygrała Zofia Niedziałkowska. Uroczysty finał starań miał swoje miejsce 25.05.2005 roku, a dzień ten na zawsze pozostanie ważnym dniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej. Nasza szkoła to szkoła mała, bezpieczna, gdzie nikt nie czuje się anonimowy, a życzliwość i troska personelu pozwala uzyskiwać wysokie wyniki dydaktyczne i wychowawcze.

Odsłony: 991